Oferta

<TODO> nie znalazłem na pierwotnej stronie tekstu </TODO>