Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że działalność Dworu Łabędzie została wstrzymana do końca roku 2024. Przez ten czas obiekt będzie nieczynny.

Polityka Prywatności

Zasady ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Państwa dane osobowe podlegają ochronie. Niniejsza Polityka prywatności informuje Państwa, na jakich zasadach i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe przez firmę Stanica Rzeczna Łabędzie – Jacek Zaremba.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane, by móc zrealizować usługę świadczoną przez Stanicę Rzeczną Łabędzie tj. krótkotrwały wynajem pokoi oraz organizacje wydarzeń dla firm lub osób prywatnych.

Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne by usługa mogła zostać zrealizowana. Usługi wymagające przetwarzania danych osobowych obejmują:

 • krótkoterminowy wynajem pokoi,
 • organizowanie wydarzeń dla gości,
 • czynności administracyjnie związane z powyższymi usługami:
  • fakturowanie,
  • komunikacja telefoniczna
  • komunikacja drogą elektroniczną,
  • rozpatrywanie reklamacji,
  • prowadzenie wewnętrznej dokumentacji gości,
  • Przechowywanie danych na potrzeby wywiązania się z obowiązku prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

Przetwarzane dane osobowe

Lista danych osobowych, jakie są przetwarzane podczas realizacji usługi:

 • Imię i nazwisko
 • numer telefonu lub adres e-mail
 • PESEL
 • seria i numer dowodu osobistego lub paszportu
 • adres korespondencyjny
 • dane karty płatniczej

Stanica Rzeczna Łabędzie nie udostępnia danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym, wyjąwszy firmę zajmującą się obsługą rachunkową.

Formularz kontaktowy

Celem formularza kontaktowego jest możliwość wzajemnej korespondencji – by przesłać wiadomość, należy podać imię i nazwisko oraz adres mailowy.

Po zakończeniu wymiany maili administrator danych osobowych nie będzie przechowywał Państwa adresu, chyba że będzie tego wymagała realizacja usługi.

Monitoring i bezpieczeństwo

Na terenie pensjonatu zainstalowane są kamery w celu zapewnienia bezpieczeństwo gościom i ochrony mienia.

Nagrania z kamer są przechowywane przez okres do 6 miesięcy.

Monitoring obejmuje teren wokół pensjonatu oraz przestrzeń wspólną.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Stanica Rzeczna Łabędzie – Jacek Zaremba, NIP 5241105909, mająca siedzibę pod adresem Kiermusy 16, 16-080 Tykocin, Polska.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kierować pod adres mailowy rezerwacja@stanica-kiermusy.pl

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.